Bestuur

De bestuursleden van Welzijn Stichtse Vecht staan hieronder vermeld. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de governance code van de MOgroep. De taken zijn als volgt verdeeld:

Dhr. A.J. Knitel (Fred)                                              voorzitter

Dhr. S.C.M. van Leeuwe (Stef)                               penningmeester

Mw. mr. L.F. Vriezinga-Uitzinger (Narda)            juridische zaken

Mw. L. de Groot (Lilian)                                          arbeidsrechtelijke zaken

Mw. M.L. Dingemans (Marike)                              interne communicatie en vrijwilligers

 

 

 

Design & Bouw: Two Visions