MANTELZORGCOMPLIMENT 2017

Inschrijving is gesloten.

U kunt zich niet meer aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2017

 

 

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering die de gemeente Stichtse Vecht, onder voorwaarden, uitreikt aan mantelzorgers, in de vorm van cadeaubonnen. Het compliment wordt eind december 2017 per post thuis bezorgd.

Voor wie is het mantelzorgcompliment 2017?

Een mantelzorger die in 2017 minimaal 3 maanden aaneengesloten en minimaal 8 uur per week mantelzorg heeft verleend aan iemand in de gemeente Stichtse Vecht, kan in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment 2017. Zie ook de voorwaarden en veelgestelde vragen hieronder.

VEEL GESTELDE VRAGEN EN VOORWAARDEN       

  • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Stichtse Vecht wonen • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Stichtse Vecht te wonen • De waardering is een cadeaubon die eenmalig wordt verstrekt . Per mantelzorger kan maximaal één compliment worden verstrekt . Lees ook de voorwaarden en veel gestelde vragen hieronder. 

Hoe kan men zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2017? INSCHRIJVINGSTERMIJN IS GESLOTEN! 

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is het nodig dat de mantelzorger is ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Let op: als de mantelzorger al eerder is ingeschreven hoeft hij/zij dat dit jaar niet opnieuw te doen).

    Inschrijfperiode was van 2 oktober t/m 13 november 2017 via:

  • Webformulier (bovenaan deze pagina digitaal in te vullen)
  • Telefoon (0346) 290717 (op ma-di-wo van 9.30 – 11.30 uur). Het formulier wordt samen met u tijdens het telefoongesprek ingevuld. (Er worden géén papieren formulieren verstrekt.)

Bent u al ingeschreven?

Mantelzorgers die in 2016 een compliment ontvingen krijgen automatisch bericht van de gemeente over het mantelzorgcompliment in 2017. In dat geval hoeft u zich niet nogmaals in te schrijven. Wel verzoeken wij iedereen wijzigingen aan ons door te geven (bijv. verhuizing, overlijden)

Mantelzorgsituatie gewijzigd? Wijzigingen doorgeven!

Alleen als er belangrijke wijzigingen zijn in de mantelzorgsituatie, bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing, gelieve dit aan ons door te geven via e-mail of telefoon:

E-mail: mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  (0346) 290717 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u)

Is een mantelzorger verplicht zich te laten inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg?

Alleen mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor het mantelzorgcompliment vragen we om zich in te schrijven. Het is de vrije keuze van de mantelzorger zelf.

Krijgt een mantelzorger elk jaar automatisch het mantelzorgcompliment?

Nee. Het kan zijn dat de regeling wijzigt. Het kan ook zijn dat de mantelzorgsituatie wijzigt. De gemeente stelt het beleid elk jaar opnieuw vast en maakt dat t.z.t. bekend.

Wanneer wordt het compliment bezorgd?

Het compliment wordt eind december 2017 per post thuis bezorgd.

Overige vragen?

E-mail:  mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  0346 – 290717 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zich niet meer aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2017. Aanmeldingen gedaan na 13 november 2017 worden niet meer gehonoreerd. 

 U kunt niet meer het formulier digitaal invullen

 Let op: Hebt u vorig jaar (2016) een mantelzorgcompliment gekregen? Dan hoeft u zich voor dit jaar (2017) niet opnieuw in te schrijven, maar wijzigingen (bijvoorbeeld adreswijziging of overlijden) moet u wel doorgeven via: mantelzorg@welzijnsv.nl of telefoon 0346 - 290717 (bereikbaar ma-di-wo- 9.30 - 11.30u)

Design & Bouw: Two Visions