Mantelzorgcompliment 2017

Bent u mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die minimaal 3 maanden achtereen minstens 8 uur per week onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met diegene voor wie hij of zij zorgt. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Een mantelzorger kiest er niet voor om te zorgen: het overkomt je omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Een blijk van waardering voor de mantelzorger van de gemeente Stichtse Vecht. Het is geen vergoeding of salaris, maar een attentie als blijk van waardering voor de belangrijke mantelzorgtaken die men verricht. Op dit moment is nog niet vastgesteld of en hoe het mantelzorgcompliment 2017 wordt uitgereikt. De gemeente Stichtse Vecht beslist hierover in het najaar en bepaalt de voorwaarden voor het al dan niet ontvangen van een Mantelzorgcompliment in 2017. Voor het Mantelzorgcompliment 2016 is aanmelding gesloten.

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment 2017 aan?

De gemeente Stichtse Vecht stelt in het najaar een besluit vast of het mantelzorgcompliment 2017 wordt uitgereikt. Dit wordt uiterlijk begin oktober 2017 definitief vastgesteld en bekendgemaakt. Zodra dat bekend is, zal hierover op deze website en op de website van de gemeente worden gecommuniceerd. Ook zal de berichtgeving hierover in kranten en social media te vinden zijn.

Mantelzorgers die in 2016 een compliment ontvingen krijgen automatisch bericht over het mantelzorgcompliment in 2017. 

Wijzigingen in uw mantelzorgsituatie (bijvoorbeeld adreswijziging of overlijden) kunt u doorgeven via: mantelzorg@welzijnsv.nl 

 Verwachte inschrijfperiode voor mantelzorgcompliment 2017 is:

 2 oktober 2017 t/m 13 november 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachte Inschrijfperiode Mantelzorgcompliment 2017 is van 2 oktober t/m 13 november 2017

 

 

LET OP:

U kunt op dit moment (t/m 20 september 2017) nog niet het webformulier invullen, vanwege technische werkzaamheden. Uw eventuele poging tot inschrijven via het webformulier vervalt omdat uw gegevens dan niet worden opgeslagen.

 

Webformulier Mantelzorgcompliment 2017

U kunt hier nog niet het formulier digitaal invullen. Het formulier wordt daarna online aan ons verstuurd.

Hebt u vorig jaar (2016) een mantelzorgcompliment gekregen? Dan hoeft u zich voor dit jaar (2017) niet opnieuw in te schrijven, maar wijzigingen (bijvoorbeeld adreswijziging of overlijden) moet u wel doorgeven via: mantelzorg@welzijnsv.nl of telefoon 0346 - 290717 (bereikbaar ma-di-wo- 9.30 - 11.30u)

 

Toelichting en voorwaarden Mantelzorgcompliment         

 • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Stichtse Vecht wonen • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Stichtse Vecht te wonen • De waardering is een cadeaubon die eenmalig wordt verstrekt.

 

Design & Bouw: Two Visions