MANTELZORGCOMPLIMENT 2018

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering die de gemeente Stichtse Vecht, onder voorwaarden, uitreikt aan mantelzorgers. In 2017 was dat in de vorm van cadeaubonnen. 

Komt er een mantelzorgcompliment 2018?

De gemeente stelt elk jaar opnieuw het beleid vast en maakt dat dan bekend. Naar verwachting is het in september 2018 bekend hoe de regeling er voor 2018 uitziet.

Wanneer is iemand mantelzorger?

Iemand is mantelzorger als hij/zij minimaal 3 maanden aaneengesloten en minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent aan iemand die zorg behoeft. 

Mantelzorgcompliment Stichtse Vecht: VEEL GESTELDE VRAGEN EN VOORWAARDEN     

  • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Stichtse Vecht wonen • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Stichtse Vecht te wonen • De waardering is een cadeaubon die eenmalig wordt verstrekt . Per mantelzorger kan maximaal één compliment worden verstrekt . Lees ook de voorwaarden en veel gestelde vragen hieronder. 

Hoe kan men zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2018? 

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is het nodig dat de mantelzorger is ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Let op: als de mantelzorger al eerder is ingeschreven hoeft hij/zij dat dit jaar niet opnieuw te doen).

  • Webformulier (onderaan deze pagina digitaal in te vullen)
  • Telefoon (0346) 290717 of 290716 (op ma-di-wo van 9.30 – 11.30 uur). Het formulier wordt samen met u tijdens het telefoongesprek ingevuld. (Er worden géén papieren formulieren verstrekt.)

Bent u al ingeschreven?

Mantelzorgers die in 2017 een compliment ontvingen krijgen automatisch bericht van de gemeente over het mantelzorgcompliment in 2018. In dat geval hoeft u zich niet nogmaals in te schrijven. Wel verzoeken wij iedereen wijzigingen aan ons door te geven (bijv. verhuizing, overlijden)

Mantelzorgsituatie gewijzigd? Wijzigingen doorgeven!

Alleen als er belangrijke wijzigingen zijn in de mantelzorgsituatie, bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing, gelieve dit aan ons door te geven via e-mail of telefoon:

E-mail: mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  (0346) 290717 of 290716 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u)

Is een mantelzorger verplicht zich te laten inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg?

Alleen mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor het mantelzorgcompliment vragen we om zich in te schrijven. Het is de vrije keuze van de mantelzorger zelf.

Krijgt een mantelzorger elk jaar automatisch het mantelzorgcompliment?

Nee. Het kan zijn dat de regeling wijzigt. Het kan ook zijn dat de mantelzorgsituatie wijzigt. De gemeente stelt het beleid elk jaar opnieuw vast en maakt dat in september bekend.

Overige vragen?

E-mail:  mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  0346 – 290717 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u).

U kunt zich hier aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2018. 

 U kunt hier het formulier digitaal invullen

 Let op: Hebt u vorig jaar (2017) een mantelzorgcompliment gekregen? Dan hoeft u alleen wijzigingen (bijvoorbeeld adreswijziging of overlijden) door te geven via: mantelzorg@welzijnsv.nl of telefoon 0346 - 290717 of 290716 (bereikbaar ma-di-wo- 9.30 - 11.30u)

Design & Bouw: Two Visions