Ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers

Even afleiding van de thuissituatie, gewoon even wat leuks doen en je zorgen van je afkletsen bij iemand die je begrijpt. Dat is wat je als jonge mantelzorger hebt aan een Ervaringsmaatje: een jongere die zelf ook is opgegroeid met een gezinslid met een beperking of een ziek broertje of zusje. Ervaringsmaatjes is een nieuw project dat vrijwilligersorganisatie Handjehelpen in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg uit Stichtse Vecht is gestart. Dit in navolging van Stichting Informele Zorg Twente die Ervaringsmaatjes succesvol heeft ontwikkeld.

Ervaringsmaatje Kirsten met jonge mantelzorger Laura (foto: SIZ Twente)

Ervaringsmaatjes is opgezet omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op (jonge) mantelzorgers en deze kinderen weinig tijd voor zichzelf hebben en zich vaak zorgen maken om de situatie thuis. Dit kan concentratieproblemen veroorzaken, schoolverzuim, minder goede sociale contacten of slaapproblemen. Dit alles leidt er toe dat jonge mantelzorgers een grotere kans hebben om vast te lopen. Onderzoekbureau NIVEL stelt dat het belangrijk is deze groep te ondersteunen én in contact te brengen met lotgenoten. Ouders van jonge mantelzorgers (7 tot 18 jaar) met een ervaringsmaatje zeggen dat hun kind door de hulp beter in zijn vel zit, meer eigenwaarde heeft, opener is geworden en zich minder schaamt voor thuis.

Ervaringsmaatje

Kirsten Boddenberg (22) is Ervaringsmaatje van Laura en zelf opgegroeid als jonge mantelzorger. “Mijn vader kreeg kanker toen ik 9 was en ik had daar veel zorgen over. Ik had concentratieproblemen op school en piekerde veel. Omdat ik weet hoe het is om op te groeien met iemand in het gezin die ziek is, kan ik nu jonge mantelzorgers helpen. Ik weet hoe het is om je zorgen te maken om iemand waar je van houdt.” Kirsten is maatje van Laura (12) die opgroeit met een zieke vader, en een moeder en broertje. Ook zij maakt zich veel zorgen om haar gezin, is erg zorgzaam en helpt vaak mee in huis. Als Kirsten komt hebben ze het hier niet altijd over. “Ik kom vooral om leuke dingen te doen. Als er wat is gebeurd of iemand in het gezin van Laura voelt zich niet goed, vertelt ze mij dit wel. Ik vind het mooi dat wij die vertrouwensband hebben en zij alles bij mij kwijt kan,” aldus Kirsten. En Laura begint te stralen als het over Kirsten gaat: “Dan kan ik even gezellig samen wat met haar doen zoals koekjes bakken, de stad in gaan en even alles vergeten. Zij begrijpt mij altijd.”

Steunpunt Mantelzorg Stichtse Vecht

Kinderen die zorgen voor een broertje of zusje met een beperking, of ouders hebben met een chronische ziekte kunnen een Ervaringsmaatje krijgen. Wanneer ze vragen hebben of lekker even willen kletsen, kunnen ze contact opnemen met Marieke Broersma van Steunpunt Mantelzorg. Zij is bereikbaar op 0346–290710 of per e-mail op: mantelzorg@welzijnsv.nl. Meer informatie over Ervaringsmaatjes is te vinden op: www.ervaringsmaatjes.nl. Ervaringsmaatje worden of er graag één toegewezen krijgen? Je kunt je aanmelden via www.handjehelpen.nl  Handjehelpen neemt dan contact op.

Design & Bouw: Fly Webservices