Info Zorg

Careyn
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Handje Helpen
Zorgwijzer en Welke veranderingen in de zorg?
Huisartsenpost Leidse Rijn
Maria Dommer
Mediapoint
WMO-Loket Gemeente Stichtse Vecht
Woonzorgcomplex Merenhoef, Maarssen
Zorggroep De Vechtstreek 
Kwadraad - Maatschappelijk Werk
Personenalarmering

Careyn

Careyn biedt onder meer verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, pedagogische ondersteuning, thuisbegeleiding, alarmering en cursussen.

De zorgbemiddelaars van Careyn kunnen u alles uitleggen over de indicatie en helpen u kiezen voor de vorm die het beste bij u past. Dat kunnen natuurlijk ook meerdere vormen zijn. U kunt de zorgbemiddelaars bereiken via  Careyn Klantenservice .

Careyn Informatielijn 
Bel de Careyn Klantenservice: telefoon 088-1239988

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Europalaan  100 
3526 KS    Utrecht 
Telefoon 088-7891000

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. 
Heeft u vragen? Bel dan met 0800-0126.

Hoe regel ik mijn zorg? Zie de zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/
Klantcontactcentrum Gemeente Stichtse Vecht tel: 140346
Op www.regelhulp.nl krijgt u via "Mijn situatie"antwoord op de vraag welke zorg binnen de Wet Langdurige Zorg valt en welke niet.

Handje Helpen

Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling tussen mensen met een beperking en  vrijwilligers, die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Voor kinderen en volwassenen kunnen praktisch worden ondersteund met inzet van speciaal getrainde of opgeleide vrijwilligers.

Het gaat om ondersteuning aan mensen met

 • een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,
 • een chronische ziekte of psychische stoornis, of
 • gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt
 • en hun mantelzorgers

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.

Contactgegevens Handjehelpen 
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht
Telefoon 030 - 263 29 50

Zorgwijzer en Welke veranderingen zijn er in de zorg?

Hoe regel ik mijn zorg? Zie de zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg
Zorgverzekeringen vergelijken: Zie: https://www.zorgwijzer.nl/
E-mailadres:  info@zorgwijzer.nl

Huisartsenpost Leidsche Rijn

Huisartsenpost Leidsche Rijn
Antonius ziekenhuis   (Tegenover winkelcenter The Wall ) 
Soestwetering 1
3543 AZ   Utrecht
telefoon 088- 1309620 
maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur en in het weekend en op feestdagen is er een 24-uursdienst.

Voor dringende huisartsenhulp ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. 
Als u de huisartsenpost belt wordt u te woord gestaan door een ervaren en speciaal voor dit werk opgeleide doktersassistente. Zij heeft van u de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en geboortedatum 
 • De gegevens van uw verzekering 
 • De klacht waarvoor u belt 
 • De naam van uw eigen huisarts 
 • De datum van uw laatste contact met uw eigen huisarts 
 • Uw medische voorgeschiedenis 
 • Uw medicijngebruik.

U krijgt van de assistente of van één van de dienstdoende artsen medisch advies, u wordt uitgenodigd voor het spreekuur of er wordt een huisbezoek met u afgesproken.

Maria Dommer

Maria Dommer bestaat al ruim 175 jaar en kan zich hiermee de oudste zorginstelling, gericht op ouderenzorg, in Maarssen noemen. Maria Dommer streeft naar een warm en respectvol werk-, leef- en woonklimaat voor een ieder die in aanraking komt met onze zorginstelling.

Maria Dommer is een lokale zorgaanbieder en biedt een breed dienstenpakket aan oudere inwoners van Maarssen en Maarssenbroek. Het woonzorgcentrum Maria Dommer ligt in het centrum van Maarssendorp, met het winkelcentrum en mooie wandelroutes langs de vecht op loopafstand. Het woonzorgcentrum telt 101 appartementen en 65 aanleunwoningen. Maria Dommer biedt ook zorg en huishoudelijke hulp bij u thuis. U kunt ook gebruik maken van onze maaltijden. Heeft u vragen over het dienstenaanbod, neemt u dan gerust contact met op.

Contactgegevens Maria Dommer
Woonzorgcentrum: telefoon 0346-587333
Klantenservicebureau: telefoon 0346-587350
Consulent zorgbemiddeling: telefoon 0346-587339
Thuiszorg Maarssenbroek: telefoon 0346-569566

Medipoint

Medipoint 
Zamenhofdreef 95 
3562 JV Utrecht 
telefoon 088-1020100 
ma-vr van 09.30-17.30 uur en za van 10.00-16.00 uur

Wmo-Loket Gemeente Stichtse Vecht

Centraal Wmo-Loket Gemeente Maarssen
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen
telefoon 140346

Geopend van 8.30-12.30 uur (vrije inloop) en van 12.30-17.00 uur (met afspraak).
Homepage:  http://www.stichtsevecht.nl

Eigen bijdrage (Wmo)

 • is (vanaf 1 januari 2019) een vast bedrag van €17,50 per 4 weken
 • betaalt u altijd voor hulp bij huishouden, hulpmiddelen of woningaanpassing/voorziening in het kader van de Wmo
 • voor rolstoel geldt geen eigen bijdrage
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt een rekening, niet de gemeente

Woonzorgcomplex Merenhoef, Maarssen

Onderdeel van: Leger des Heils Midden Nederland

Zorgaanbod van Merenhoef 
Wij bieden vanuit een christelijke mensvisie Wonen, Zorg & Welzijn aan kwetsbare mensen. Dat doen we binnen onze verzorgingshuizen en verpleeghuizen, maar ook daarbuiten. Onze medewerkers zijn ervaren en goed opgeleide professionals, die vol overtuiging en vanuit hun liefde voor mensen hun werk doen. Onze woon- en zorgdiensten en serviceverlening zijn zeer compleet en worden op uw wensen afgestemd. Iedereen is welkom bij ons. In zorgcentrum Merenhoef staat de cliënt/bewoner centraal waarbij geestelijke verzorging een bijdrage levert aan het bieden van een menswaardige en betekenisvolle levensinhoud. Identiteit is een essentiële waarde binnen het zorgcentrum. Zorgcentrum Merenhoef ziet optimale zorgverlening als een geïntegreerd aanbod. Zorgcentrum Merenhoef is laagdrempelig.

Contactgegevens Merenhoef
Merenhoef, Merenhoef 1, 3601 AC Maarssen
Telefoon: 0346-587400
E-mail:  CWZWMN@legerdesheils.nl

Zorggroep De Vechtstreek 

Zorggroep De Vechtstreek is voortgekomen uit een fusie van Stichting Woonzorgcentra Breukelen en Stichting 't Kampje. We bieden hoogwaardige (thuis)zorg, verpleging, aangenaam wonen en gevarieerde activiteiten voor inwoners van de Vechtgemeenten Breukelen, Kockengen en Loenen 

Woonzorgcentrum De Aa
De Aa 50, 3621 VV Breukelen, telefoon 0346-258400  

Woonzorgcentrum Overdorp
Overdorp 6, 3628 BX Kockengen, telefoon 0346-241252 

Woonzorgcentrum 't Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht, telefoon 0294-233159

Bel gratis! Wij zijn Petra en Mieke en zijn bereikbaar op  werkdagen van 8.30-19.00u
en in het weekend en op feestdagen van 10.00-12.00u. Telefoon 0800- 2200029
of mail met zorgbemiddeling@szdv.nl  

Kwadraad - Maatschappelijk werk

Dagelijks van 09.00u-17.00u bereikbaar via telefoon 088-9004000 (bureaudienst maatschappelijk werkers elke werkdag)

Personenalarmering

Careyn, telefoon 088-1239988, https://www.careynpersonenalarmering.nl/
Via de eigen ziektekostenverzekering kan het ook en soms krijgt men dan een vergoeding.
Men moet altijd contactpersonen hebben die in het bezit zijn van sleutels ook wanneer men het abonnement van Careyn heeft waarbij de medewerkers van een zorgteam ook contactpersoon is. In dat geval wordt een sleutelkastje bij de voordeur aangebracht.

Design & Bouw: Fly Webservices