Informatief huisbezoek

Op het gebied van wonen, vervoer, financiën, zorg en welzijn voor ouderen bestaan er vele voorzieningen en uiteenlopende wet- en regelgeving. Veel van deze voorzieningen en regels zijn vaak aan verandering onderhevig en kunnen per gemeente verschillen. De vrijwilliger informatief huisbezoek is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan tijdens een bezoek de juiste informatie over tal van onderwerpen verstrekken. Zo kan men zichzelf voorbereiden op de levensfase die voor iemand ligt en op de keuzes die men hierin tegen zal komen.

Voor wie?

Het bezoek is bestemd voor alle ouderen vanaf 75 jaar en voor burgers van 75 jaar en ouder die zich nieuw binnen de gemeente Stichtse Vecht vestigen.

Maar het is voor iedere zelfstandig wonende oudere vanaf 65 jaar mogelijk op eigen initiatief een bezoek aan te vragen.

Het huisbezoek

De vrijwilliger informatief huisbezoek komt op de dag en tijd van de afspraak bij de oudere thuis op bezoek. Het eenmalige huisbezoek is informatief over heel veel onderwerpen die ouderen aangaan. Tijdens het bezoek zullen vragen worden gesteld over woonsituatie, eventuele zorgbehoefte en welzijn. Van deze vragen wordt jaarlijks een rapportage gemaakt die o.a. naar gemeente Stichtse Vecht wordt gestuurd zodat, waar nodig het beleid kan worden aangepast.

Als er begeleiding of advies nodig is, kan de huisbezoeker, wanneer dit wenselijk is, doorverwijzen naar de adviseur welzijn.

De vrijwilliger informatief huisbezoek

De huisbezoeker is een door Welzijn Stichtse Vecht ondersteunde en opgeleide vrijwilliger. De huisbezoeker informeert maar zal geen beslissingen nemen of keuzes maken. De huisbezoeker is een vertrouwenspersoon die handelt met groot respect voor uw privacy.

Afspraak maken

Als u 75 jaar wordt of u komt voor het eerst nieuw in de gemeente Stichtse Vecht wonen en u bent 75 jaar of ouder, dan hoeft u niets te doen, u ontvangt dan automatisch een brief.

Vanaf 65 jaar is het mogelijk om op eigen initiatief een afspraak te maken.

U kunt hiervoor contact opnemen met Daphne de Vette: telefoon 0346-290710, mobiel 06-83 387 610 of mail naar d.devette@welzijnsv.nl

Design & Bouw: Fly Webservices