Nieuwe directeur-bestuurder: Dennis Duiker

Welzijn Stichtse Vecht is verheugd om per 1 maart 2021 de nieuwe directeur-bestuurder,
de heer Dennis Duiker, welkom te heten.

Het welzijnsdomein is voor de heer Duiker geen onbekend terrein. Vanaf 2008 heeft hij zich tien jaar lang ingezet bij MOvactor. Hier heeft hij onder andere de multifunctionele Eerstelijns Zorgpleinen/Buurtpleinen mede gerealiseerd en het landelijk Welzijn op Recept medebedacht en opgezet.

Dennis Duiker: “Mijn hart ligt helemaal bij welzijn. Mijn kennis en ervaring, uit zowel zorg als welzijn, wil ik graag benutten om kwetsbare mensen perspectief te geven. Bewezen is dat de uitkomsten van zorg beter worden en vaak is minder zorg nodig, als er ook aandacht is voor het welzijn van mensen. Hierin vind ik mijn drijfveren. Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaringen en ideeën te delen en in te zetten voor de inwoners van Stichtse Vecht!”

Dennis Duiker volgt interim directeur-bestuurder Sylvia Cox op. “Wij zijn mevrouw Cox ontzettend dankbaar voor haar inzet in de afgelopen periode. Hierdoor bleef de continuïteit van Welzijn Stichtse Vecht optimaal gewaarborgd” Annelies Kienhuis, voorzitter Raad van Toezicht.

Welzijn Stichtse Vecht is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht. Wij werken met professionals en ruim 475 vrijwilligers aan een maatschappij waar iedereen meedoet, erbij hoort en ertoe doet. Mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn geworden, helpen wij; om zo goed én prettig mogelijk in hun dagelijkse leven te blijven functioneren.

Terug naar nieuwsoverzicht

Design & Bouw: Fly Webservices