Over Welzijn Stichtse Vecht

Welzijn Stichtse Vecht is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht. Wij werken met professionals en ruim 500 vrijwilligers aan een maatschappij waar iedereen meedoet, erbij hoort en ertoe doet.

Wij helpen mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn, zo goed én prettig mogelijk in hun dagelijkse leven te blijven functioneren.

Wij zijn er ook voor inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden om iets te betekenen voor anderen of hun buurt. Die langer prettig thuis willen wonen of op zoek zijn naar activiteiten en ontmoetingen. Dit doen wij door ondernemend te zijn en erop uit te gaan in de gemeenschap en daar pro actief mensen en organisaties met elkaar te verbinden die betekenisvol voor elkaar zijn.

Welzijn Stichtse Vecht zorgt samen met inwoners of partners voor activiteiten waar inwoners elkaar ontmoeten en op een fijne manier bezig zijn met sport, spel en recreatie.

We helpen inwoners op een prettige wijze langer thuis te (blijven) wonen. Wij adviseren over én faciliteren diensten zoals vervoer, maaltijden, administratie en hulp bij allerlei klussen in en rondom het huis. Onze opbouwwerkers zetten hun kennis, expertise en netwerk in voor inwoners met ideeën om op eigen kracht de leefbaarheid en contacten in de buurt te versterken.

Mensen in hun kracht zetten en houden zodat ze mee blijven doen, is ons doel. Dit doen we op vele manieren, bijvoorbeeld met onze taalprogramma’s, begeleiding van mantelzorgers en vluchtelingen. Onze adviseurs welzijn helpen inwoners op allerlei manieren weer zelf in hun kracht te komen als ze zich niet helemaal goed redden in het leven. Of dit nu gaat over wonen, zorg, geld, werk of andere vlakken.

Wij stimuleren vrijwilligerswerk, adviseren organisaties over vrijwilligersbeleid en werven en begeleiden vrijwilligers.

Meer weten? Kijk verder op deze website of neem contact met ons op via 0346-290710.

Donateur worden?                                                    

Stichting Welzijn Stichtse Vecht is een sociale organisatie zonder winstoogmerk. Voor onze dienstverlening zijn wij afhankelijk van subsidies, fondsen en donaties. Onze hoop is dat u een donatie wilt doen. Uw gift wordt gebruikt om het vrijwilligerswerk en onze servicediensten te kunnen organiseren.

Waarom ik donateur ben

“Ik heb jarenlang liefdevolle steun ervaren. Nu kan ik iets terug doen.”

“Door de ziekte van mijn man maakte ik een moeilijke periode door. Bij Welzijn Stichtse Vecht kon ik kosteloos gebruik maken van hun adviseurs die mij enorm gesteund hebben en de vrijwilligers die mijn man gezelschap boden of boodschappen voor ons deden. Na zijn overlijden besloot ik om de stichting te gaan steunen. Zo kan ik mijn dank uitdrukken voor de jarenlange zorg en aandacht waarmee wij  thuis zijn omringd. Ik heb veel liefdevolle steun ervaren. Als donateur kan ik nu iets terugdoen voor een ander.”  

Eenmalige donatie

U kunt ons steunen met een eenmalige donatie door zelf geld over te maken naar:
Stichting Welzijn Stichtse Vecht te Maarssen
IBAN: NL07 INGB 0001 69 0216

ANBI-status

De stichting Welzijn Stichtse Vecht heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Ons RSIN Nummer is 817906964.

Fiscaal extra aantrekkelijk

U kunt ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Maak uw periodieke schenking fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over extra aftrekmogelijkheid bij giften aan ons?

Lees dan meer hierover bij de Belastingdienst:
 
Hartelijk dank voor uw donatie!
 

 

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices