Participatieverklaringstraject

Participatieverklaringstraject 

Als onderdeel van het 3-jarige inburgeringstraject moet het participatieverklaringstraject worden afgelegd. Welzijn Stichtse Vecht organiseert dit voor alle nieuwkomers in de gemeente Stichtse Vecht. 

Dit verplichte onderdeel van de inburgering gaat in op de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Nieuwkomers wordt gevraagd zich hier in te verdiepen en te kijken hoe het leven in Nederland anders is in vergelijking met het land waar zij vandaan komen. Welke positieve en negatieve zaken vallen op aan wonen in Nederland?

Moet je de participatieverklaring afleggen? Stuur een email naar pvt@welzijnsv.nl met daarin:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • De taal die je spreekt
  • Deadline van DUO 

 

Design & Bouw: Fly Webservices