Raad van Toezicht

Het toezicht op de directeur-bestuurder wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht van Welzijn Stichtse Vecht staan hieronder vermeld. Zij vormen samen een toezichthoudend orgaan conform de governance code van Sociaal Werk Nederland. 

  • Annelies Kienhuis  -  voorzitter
  • Boele Olthof                         
  • Marlies Vehmeijer                              
  • Wim Schoonderbeek                    
  • Nely Hos-de Graaf                        

 

 

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices