Raad van Toezicht

Het toezicht op de directeur-bestuurder wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht van Welzijn Stichtse Vecht staan hieronder vermeld. Zij vormen samen een toezichthoudend orgaan conform de governance code van Sociaal Werk Nederland. De taken zijn als volgt verdeeld:

  • Stef van Leeuwe:                           voorzitter
  • Annelies Kienhuis:                         vicevoorzitter met aandachtsgebied Welzijn
  • Lilian de Groot:                              aandachtsgebied Juridische Zaken
  • Wim Schoonderbeek:                   aandachtsgebied Financiën
  • Nely Hos-de Graaf:                        aandachtsgebied Human Resources

 

 

 

 

Design & Bouw: Smyler Web