Regieondersteuning

Voor mensen die wat langer hulp en intensievere ondersteuning nodig hebben is er een mogelijkheid om Regieondersteuning te krijgen, waardoor men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam blijft. Onze deskundige adviseurs helpen u de regie op het eigen leven te behouden.

U bekijkt samen met de adviseur welzijn welke mogelijkheden er zijn om uw situatie te verbeteren en te helpen weer meer grip te krijgen op uw leven. U bepaalt zelf wat passend is.

Voor sommige ouderen is het door hoge leeftijd en slechte gezondheid niet mogelijk om veel in contact te komen met andere mensen. Ze komen door omstandigheden niet meer of nauwelijks de deur uit. Dit kan een gevoel van isolement of eenzaamheid geven. Het kan zijn dat er een behoefte is om over zingeving en levensvragen te praten. Ook hiervoor kunt u terecht bij de adviseur. 

De adviseurs welzijn hebben geheimhoudingsplicht. Zij werken nauw samen met o.a. de huisartsen, wijkverpleging en het maatschappelijk werk.

Voor de inwoners van Maarssen-dorp en Maarssenbroek:

Daphne de Vette
Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen
Werkdagen: maan,-dins,-woens,-donder- en vrijdagochtend
Telefoon 0346-290710, e-mail d.devette@welzijnsv.nl

Marieke Reversma
Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen
Werkdagen: maandag tot en met donderdag, van 8.30 - 17.00 uur
Telefoon 0346-290710, e-mail m.reversma@welzijnsv.nl

Voor de inwoners van Breukelen, Loenen en omstreken:

Carolien van der Heijde
Werkdagen: maandag 8.30 – 17.00 uur, dinsdag 8.30 – 17.00 uur, woensdag 8.30 – 10.30 uur.
Telefoon 0346-290710, e-mail c.vanderheijde@welzijnsv.nl

 

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices