Steun ons!

Donateur worden?                                                    

Stichting Welzijn Stichtse Vecht is een sociale organisatie zonder winstoogmerk. Voor onze dienstverlening zijn wij afhankelijk van subsidies, fondsen en donaties. Onze hoop is dat u een donatie wilt doen. Uw gift wordt gebruikt om het vrijwilligerswerk en onze servicediensten te kunnen organiseren.

Waarom ik donateur ben

“Ik heb jarenlang liefdevolle steun ervaren. Nu kan ik iets terug doen.”

“Door de ziekte van mijn man maakte ik een moeilijke periode door. Bij Welzijn Stichtse Vecht kon ik kosteloos gebruik maken van hun adviseurs die mij enorm gesteund hebben en de vrijwilligers die mijn man gezelschap boden of boodschappen voor ons deden. Na zijn overlijden besloot ik om de stichting te gaan steunen. Zo kan ik mijn dank uitdrukken voor de jarenlange zorg en aandacht waarmee wij  thuis zijn omringd. Ik heb veel liefdevolle steun ervaren. Als donateur kan ik nu iets terugdoen voor een ander.”  

Eenmalige donatie

U kunt ons steunen met een eenmalige donatie door zelf geld over te maken naar:
Stichting Welzijn Stichtse Vecht te Maarssen
IBAN: NL07 INGB 0001 69 0216

ANBI-status

De stichting Welzijn Stichtse Vecht heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Ons RSIN Nummer is 817906964.

Fiscaal extra aantrekkelijk

U kunt ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Maak uw periodieke schenking fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over extra aftrekmogelijkheid bij giften aan ons?

Lees dan meer hierover bij de Belastingdienst:
 
 

Design & Bouw: Fly Webservices