Thuisadministratie

Hulp bij uw administratie

Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht kwijt, dat kan door ouderdom komen of door het verlies van een partner. Maar ook door verlies van een baan of door een ziekte/beperking kan het tijdelijk lastig zijn om de administratie op orde te houden. Als er dan in uw directe omgeving niemand is die u kan helpen, kunt u zich aanmelden. 

Hoe werkt het?

In een persoonlijk gesprek gaan wij nader in op uw hulpvraag. Komt u in aanmerking voor thuisadministratie dan gaan wij op zoek naar een passende vrijwilliger. 

Uitsluiting van werkzaamheden

  • De vrijwilliger doet geen belastingaangifte voor cliënten.
  • De vrijwilliger doet geen schuldhulpverlening of voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de schuldhulpverlening.

Het is de bedoeling dat de ondersteuning van tijdelijke aard is en dat u de administratie op den duur weer zelf kunt doen. 

Contact en Informatie

Voor de hele Stichtse Vecht

Carolien van der Heijde, c.vanderheijde@welzijnsv.nl , telefoon 0346-290710.

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices