Toelichting op bezuiniging en sluiting gebouwen

 A. Bezuinigingen

− De gemeenteraad besloot op 13/14 juli 2021 om fors te bezuinigingen op het welzijnswerk per 1-1-2022. Naast de bezuiniging van 87.500 euro, werd in 2021 eveneens de subsidie (opnieuw) bevroren. Dit betekent dat subsidie niet stijgt terwijl kosten wel stijgen. Dat maakt de bezuinigsopgave nog ingewikkelder.

− Om bezuinigingen te kunnen realiseren, heeft de gemeente Stichtse Vecht er voor gekozen om ontmoetingsactiviteiten aan de inwoners zelf over te laten: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/na-bezuiniging-blijft...

− De activiteiten in dorpshuizen zijn afgebouwd en voor zover mogelijk overgedragen aan de inwoners zelf. Dit betreft activiteiten in de kernen Loenen, Nigtevegt, Vreeland.

− De activiteiten in Breukelen zijn goeddeels ondergebracht in accommodaties van zorgaanbieders en in sportaccommodaties.

− WSV heeft vanzelfsprekend oog voor het belang van de activiteiten voor de betrokken ouderen. Daarom zou het onze keuze zijn geweest om meer tijd te nemen en stap voor stap een omvorming in te zetten. De omvang en het moment van inwerkingtreding van de bezuinigingen maakte dat onmogelijk.

 B. Accommodaties en programma’s

− De behoefte van ouderen verschuift. Sinds de pandemie is dat versneld. De nieuwe generatie ouderen heeft andere wensen en eisen. Er is meer vraag naar cursussen en bewegingsprogramma’s die mensen helpen om gezond te blijven. De vraag naar biljarten, bingo en klaverjas neemt af. Dit wordt bevestigd in de uitvraag waarop 340 inwoners hebben gereageerd (2021).

− De gebruikers van de gebouwen worden ouder. De gebruikers van de huidige programmering zijn inmiddels 75+. Hun kwetsbaarheid neemt toe en dat brengt andere eisen mee met betrekking tot veiligheid e.d.

− De vrijwilligers die de gebouwen open houden worden ook ouder. Er is 1 vrijwilliger van onder de 65. De anderen zijn 70+. En 25% van de vrijwilligers is zelfs 80+. De instroom van nieuwe vrijwilligers stagneert.

− Gegeven bovenstaande zou WSV heel graag in breder plan willen praten over de meest adequate voorzieningen voor ouderen. Want de behoefte aan voorzieningen zal de komen jaren snel toenemen. WSV maakt zich sterk voor een hoog voorzieningenniveau voor ouderen en anderen. Dit betekent dat er kwalitatief goede voorzieningen moeten zijn in de woonomgeving van ouderen. Dat is nu niet het geval.

 C. Nadere verkenning

− Aangezien er toenemende behoefte ontstaat aan voorzieningen voor ontmoeting, respijtzorg en zinvolle dagbesteding, heeft WSV voorgesteld om de vraagstukken ten aanzien van de voorzieningen voor onder andere ouderen opnieuw onder de loep te nemen. De gemeente en WSV zijn in gesprek over de toekomst van de accommodaties. In afwachting van nadere besluitvorming heeft de directie van WSV besloten om het proces van ontmanteling en sluiting van de accommodaties in Maarssen en Maarssenbroek op te schorten.

− In gesprek met de deelnemers aan activiteiten en de vrijwilligers is afgesproken dat zij over de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Ook is afgesproken dat de vrijwilligers van de accommodatie in Maarssenbroek nauwer betrokken zullen worden. In september 2022 zal een memo aan de betreffende gemeenteraadscommissie worden aangeboden over de accommodaties.

Terug naar nieuwsoverzicht

Design & Bouw: Fly Webservices