Trajectbegeleider statushouders/vluchtelingen Breukelen e.o.

Lijkt het u leuk en boeiend om statushouders, vluchtelingen, individueel te ondersteunen bij het inburgeringsproces en op weg te helpen naar zelfredzaam burgerschap?

Dan is deze vacature misschien interessant:

Doel van de functie: Statushouder(s) op basaal niveau wegwijs maken in de Nederlandse samenleving, zodanig dat zij in staat zijn om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren, betalingen te verrichten, de schoolgang van kinderen te regelen / bewaken en hun weg te kunnen vinden naar relevante maatschappelijke instanties.

Taken:

 • Begeleiding en ondersteuning bieden bij de inburgering van statushouders in Breukelen en omstreken.
 • Bij aanvang van de taak ontvangt iedere trajectbegeleider een introductie van de projectmedewerker of de projectleider werkzaam binnen de woonkern en de handleiding ‘maatschappelijke begeleiding vluchtelingen’, waarin alle te ondernemen stappen staan beschreven .
 • Coaching van de statushouder, gericht op zelfredzaamheid.
 • Samenwerken met de lokale samenwerkingspartners.
 • Bijdrage leveren aan het opbouwen van een sociaal netwerk van de statushouder.
 • Bijwonen van werkoverlegbijeenkomsten voor intervisie en kennisdeling o.l.v. de projectmedewerker of projectleider
 • De vrijwillige trajectbegeleider krijgt ondersteuning en coaching, waar nodig, door de projectmedewerker of projectleider.

Resultaat: De statushouder is redelijkerwijs zelfstandig en zelfredzaam en weet zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving en heeft contacten met medebewoners in de wijk.

Wij vragen van de vrijwillige trajectbegeleider:

 • Enige kennis van het sociale inburgeringstraject, dan wel bereidheid om deze kennis te verwerven
 • Affiniteit met en openstaan voor andere culturen.
 • Organiserend vermogen gericht op het voeren van een thuisadministratie en het hulp bieden bij het invullen van formulieren.
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Resultaat gericht: afronding van een inburgeringstraject binnen 12 maanden

Beschikbaarheid

 • In de eerste 4 maanden ca. twee dagdelen per week, waarvan in de eerste weken
 • intensieve ondersteuning
 • In de volgende 4 maanden worden zaken afgehandeld en op afspraak met de statushouder
 • In de laatste 4 maanden ligt de verantwoordelijkheid in toenemende mate bij de statushouder zelf en is de trajectbegeleider op afroep beschikbaar
 • Wij vragen van de vrijwilliger minimaal de uitvoering van één inburgeringstraject en indien noodzakelijk uit te breiden met meerdere trajecten.
 • Uitbreiding met meerdere trajecten vindt altijd plaats in overleg en afgestemd op de mogelijkheden van de vrijwilliger.
 • De werkzaamheden van een trajectbegeleider geschieden op basis van vrijwillige inzet.
 • Noodzakelijk kosten kunnen worden vergoed, nadat vooraf toestemming is verkregen van de projectleider. Er is geen sprake van een financiële uurvergoeding.

We bieden een zinvolle en aantrekkelijke functie met flexibele werktijden, waarin veel te leren en te ontdekken is over andere culturen en gewoonten.

Doelgroep: statushouders of te wel vluchtelingen (echtparen en gezinnen)
Activiteit: maatschappelijke begeleiding
Werktijden : in overleg
Organisatie: Welzijn Stichtse Vecht
Contactpersoon: Wilhelmien Giessen, projectleider
Telefoon : 0346 290710
Email: w.giessen@welzijnsv.nl

Design & Bouw: Smyler Web