Vrijwillige coach Welzijn op Recept

Bent u de schakel tussen mensen en wensen?!
Een welzijnscoach helpt mensen na een ingrijpende gebeurtenis of moeilijke periode weer een positieve draai aan het leven te geven en aansluiting te vinden in de maatschappij. Een welzijnscoach helpt bij die eerste lastige stappen.
Als welzijnscoach begeleid je de deelnemer naar verschillende activiteiten en organisaties.

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept is een manier om mensen met psychosociale klachten te helpen. Een huisarts schrijft geen medicijnen voor maar schrijft een recept uit voor activiteiten en verwijst door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach maakt samen met de deelnemer een plan om deel te nemen aan activiteiten in de buurt: een ‘welzijnsarrangement’.

De taken bestaan uit:
• (emotionele) Ondersteuning van deelnemer
• Kennismakings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken voeren
• Inventariseren van wensen van de deelnemer
• Motiveren en activeren van deelnemer
• Indien nodig meegaan naar activiteiten
• Terugkoppelen voortgang aan Adviseur Welzijn
De coach kijkt vooral naar iemands sterke kanten. Wat kan iemand goed of waarvan krijgt iemand energie? Hij/ zij heeft kennis van de wijk (sociale kaart) en is in staat mensen met elkaar te verbinden.

 

Design & Bouw: Smyler Web