Vluchtelingen / Statushouders

Maatschappelijke begeleiding

Welzijn Stichtse Vecht verzorgt in opdracht van de gemeente de maatschappelijke begeleiding van Statushouders. Voor de duur van 1 jaar worden statushouders ondersteund in het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Hierbij valt te denken aan administratieve hulp,  hulp bij de start van de inburgering, contact maken met de omgeving maar ook het bieden van een luisterend oor. Daarnaast bieden wij individuele taalondersteuning als aanvulling op de reguliere inburgeringscursus. Vrijwilligers in alle kernen van de gemeente zetten zich dagelijks in om de begeleiding van de statushouders mogelijk te maken.

Welzijn Stichtse Vecht werkt hierin samen met Vluchtelingenwerk Midden Nederland. Zij verzorgen de juridische ondersteuning: bijvoorbeeld bij vragen over gezinshereniging of het verlengen van de verblijfsvergunning.

Wie wil een vluchteling helpen bij het inburgeringsproces en de integratie in Stichtse Vecht?

Het zal je niet ontgaan zijn maar de afgelopen jaren zijn er wereldwijd veel mensen gevlucht uit hun land van herkomst en naar Nederland gekomen.
Ook de gemeente Stichtse Vecht draagt een steentje bij om vluchtelingen een veilige plek te geven.

Welzijn Stichtse Vecht organiseert in opdracht van de gemeente de begeleiding van deze mensen zodat zij actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het gaat om begeleiding tijdens het traject van inburgering waarbij de vluchteling kennis van de Nederlandse samenleving krijgt.

Wil je een vluchteling helpen? 

Voor de begeleiding zoeken wij vrijwilligers, van alle leeftijden, voor de hele gemeente Stichtse Vecht.

  • Geef een ander weer hoop en een veilige toekomst.
  • Geef je eigen leven een mooie verrijking. 
  • Kom ons team van vrijwilligers bij Welzijn Stichtse Vecht versterken.

Wat ga je doen?

De vrijwilliger begeleidt vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen en in de gemeente Stichtse Vecht zijn komen wonen.

Na een zware tijd in hun thuisland hebben vluchtelingen de beslissing genomen dat zij om uiteenlopende redenen niet meer in hun geboorteland kunnen wonen. Via omzwervingen komen zij uiteindelijk alleen, in een groep, als single of als gezin bij ons in Nederland aan. Zij melden zich bij de politie en via de COA (Centrale Orgaan Asielzoekers) en tijdens een verblijf in een asielzoekerscentrum wachten zij op een verblijfsvergunning. Nadat de IND heeft besloten dat zij voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen worden zij aan een bepaalde gemeente in Nederland toegewezen. Elke gemeente overlegt met de plaatselijke woningbouwvereniging en de plaatselijke begeleiding van vluchtelingen over het plaatsen van de nieuwkomers. Wanneer woningbouw meldt dat er een woning beschikbaar is plant de gemeente een afspraak met Welzijn Stichtse Vecht en de vluchteling. 

Welzijn Stichtse Vecht vangt deze mensen op vanaf de eerste dag in de gemeente. We helpen mee bij een huurcontract, de inschrijving bij de gemeente en de aanvraag van hun uitkering rond krijgen. We wijzen hen de weg in de gemeente bij het inrichten van hun huis en we starten hun administratie op. Daarna helpen wij nog ongeveer een jaar om de vluchteling te ondersteunen bij het inburgeren (zorgen dat de inburgering gaat starten, dat ze de taal gaan leren, hun maatschappelijke leven goed op gang komt, hun geldstroom duidelijk wordt en door hen goed wordt beheerd.) Dit alles is prachtig werk, je helpt een mens met nieuwe hoop en een veilige toekomst. 

Voor dit proces hebben wij vrijwilligers nodig. Wij zoeken vrijwilligers die tijd en zin hebben om dit werk te doen, je helpt iemand een nieuw leven te geven en goede en veilige jaren tegemoet te gaan. Je doet dankbaar werk en leert andere culturen en gewoontes kennen. Je doet je werk zelfstandig, maar je wordt ook in je werkzaamheden goed begeleid door de projectmedewerkers.

Contact

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Josquin Wolfkamp, projectleider Maatschappelijke begeleiding Statushouders / Vluchtelingen.
Telefoon 0346 - 29 07 10 of e-mail: j.wolfkamp@welzijnsv.nl 

 

 

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices