Vrijwillige Terminale Zorg

Terminaal zieken geven steeds vaker te kennen, dat ze thuis willen sterven. Zij worden thuis verzorgd door familie of vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd. Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase is een zware en emotionele taak. Ook als er professionele hulp aanwezig is, zoals thuiszorg, moet u als familie vaak 24 uur per dag beschikbaar zijn. Om mantelzorgers te ontlasten, kunt u een beroep doen op onze mensen van de terminale zorg. 

Wat kunnen vrijwilligers doen?

Vrijwilligers terminale zorg kunnen familie en zieke ondersteunen. Zij vervangen de professionele zorg niet maar zijn er juist voor de alledaagse dingen die de familie ook doet om het de zieke zo aangenaam mogelijk te maken, zoals:

  • waken bij de zieke
  • een luisterend oor bieden
  • samen muziek luisteren
  • voorlezen
  • de stervende en de familie door middel van gesprekken voorbereiden op het naderende einde
  • licht verzorgende taken zoals opfrissen, eten en drinken geven

Als iemand van de terminale zorg aanwezig is kan de partner of een andere mantelzorger even rust nemen of iets voor zich zelf gaan doen.

Vrijwilligers zijn goed getraind

Elke vrijwilliger heeft een cursus gevolgd. Hierin komen allerlei aspecten van de zorg en begeleiding van stervenden en hun naasten aan de orde. Daarnaast volgen zij regelmatig scholingsavonden.

Contact

Jannie van Kooten, Coördinator Thuis Sterven regio Stichtse Vecht en De Ronde Venen, telefoon 06-51451130 email: stichting@thuissterven.info

Design & Bouw: Fly Webservices