Wijk en buurt

Wijk en buurt

Het is fijn om buurtgenoten om je heen te hebben waar je leuke dingen mee kan doen. Waar je op terug kunt vallen als je hulp nodig hebt.

Of om samen met jou een mooi plan op te zetten dat je hebt bedacht voor jouw wijk. Want verbinding met de buurt vind je belangrijk.

Samen bouwen aan een fijne leefomgeving                               
Welzijn Stichtse vecht brengt bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht samen. Mensen die dezelfde interesse hebben of samen aan een oplossing voor een probleem in de buurt willen werken. Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in je wijk, buurt, kern of dorp. Wij ondersteunen graag bij jouw bewonersinitiatief. Ook bewonersgroepen, - commissies en dorpshuizen kunnen rekenen op onze deskundigheid.

Je kan hulpmiddelen ontvangen om jouw mooie ideeën, wensen en initiatieven te realiseren. Denk hierbij aan het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek.

Of starten van activiteiten, met als doel het creëren van een samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Design & Bouw: Fly Webservices