Wijk en Buurt

Welzijn Stichtse Vecht ondersteunt bewoners bij het instandhouden en verbeteren van het eigen woon- en leefklimaat. Welzijn Stichtse Vecht ondersteunt bewoners die zich maatschappelijk  willen inzetten. De wijkopbouwwerkers van Welzijn Stichtse Vecht geven advies en ondersteuning bij het organiseren van  activiteiten en helpen bewonersorganisaties.

Bewoners – al dan niet georganiseerd – kunnen een beroep doen op de opbouwwerkers.

De wijkopbouwwerkers geven op verschillende manieren invulling aan onze functie:

  • Zij onderhouden contacten met (groepen) bewoners en pakken (hulp) vragen op het gebied van welzijn en zorg op of verwijzen naar bestaande voorzieningen.
  • Zij zoeken samen met bewoners naar oplossingen en inventariseren knelpunten en kansen.
  • Zij versterken netwerken op het gebied van welzijn en zorg.
  • Zij zijn bekend bij instanties en kunnen zo nodig bemiddelen dat deze een passende reactie geven of alternatieve maatregelen ontwikkelen.
  • Zij werken samen met overige gebiedsgerichte werkers, met name de gemeentelijke medewerkers leefbaarheid en veiligheid, de wijkagenten en de sociale wijkteams.
  • Als men daar prijs op stelt, wordt er gezamenlijk afgesproken welke bijdragen door betrokken partijen geleverd kunnen worden om het actieve burgerschap in eigen buurt, wijk of dorp te bevorderen.

Voor meer informatie:

Marijke Boot, opbouwwerker 
telefoon 0346–290710, e-mail m.boot@welzijnsv.nl

Leonie de Vries, opbouwwerker
telefoon 0346–290710, e-mail l.devries@welzijnsv.nl                                                                                 

 

Design & Bouw: Fly Webservices